POŘÍZENÍ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO SPOLEČNOST EMKA INTERIERY s.r.o.

Společnost EMKA interiery s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006318 „Pořízení výrobních technologií pro společnost EMKA interiery s.r.o.“. Projekt je zaměřen na pořízení nových zařízení, pomocí kterých bude možné zahájit výrobní proces složitějších produktů, efektivněji vyrábět stávající produkty a využívat v současnosti nevyužívaný odpadní materiál. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.