Společnost realizuje projekt „EMKA interiery s.r.o. - realizace úsporných opatření“, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou opatření k zavedení moderních technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Dojde k pořízení a instalaci moderního kotle na tuhá paliva, kogenerační jednotky na plyn a instalaci ústředního topení a zajištěn rozvodů tepla mezi halou č. 1 a 2.